Bài 2 trang 43 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết :

a) \(4x : 27 = 0\)

b) \(7x - 8 = 713\)

c) \(8(x – 3) = 0\)

d) \(0 : x = 0.\)

Lời giải chi tiết

a) \(4x : 27 = 0\)

         \(4x = 0.27\)

         \( 4x = 0\)

          \(x = 0\)

b) \(7x - 8 = 713\)

          \(7x = 713 + 8\)

          \(7x = 721\)

          \( x = 721 : 7\) 

          \(x = 103\)

c) \(8(x - 3) = 0\)

         \(x - 3 = 0 : 8\)

         \(x - 3 = 0\)

         \(x = 3\)

d) \(0 : x = 0\);  

    \(x \in {\mathbb N^*}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close