Bài 1 trang 43 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết :

a) \(x + 12 = 32\)

b) \(41 + x = 97\)

c) \(42 - x = 17\)

d) \(x - 52 = 114\)

e) \(x : 13 = 41\)

g) \(1428 : x = 14.\)

Lời giải chi tiết

a) \(x + 12 = 32\)

            \(x = 32 - 12\)

            \(x = 20\)

b) \(41 + x = 97\)

             \(x = 97 - 41\)

             \(x = 56\)

c) \(42 - x = 17\)

            \(x = 42 - 17\)

            \(x = 25\)

d) \(x - 52 = 114\)

            \(x = 114 + 52\)

            \(x = 166\)

e) \(x : 13 = 41\)

           \(x = 41.13\)

           \(x = 533\)

g) \(1428 : x = 14\)

                \(x = 1428 : 14\)

               \( x = 102\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close