Bài 3 trang 152 SGK Vật lí 11

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Khi một mạch kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đổi chiều một lần trong

A. 1 vòng quay

B. 2 vòng quay

C.\(\frac{1}{2}\) vòng quay

D.\(\frac{1}{4}\) vòng quay

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Công thức của suất điện động cảm ứng: \({e_C} =  - {{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}\)

+ Sử dụng lí thuyết về quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len - xơ. (Mục II - trang 150 -151 - SGK Vật Lí 11)

Lời giải chi tiết

- Giả sử, ban đầu từ thông qua mạch bằng không.

- Trong nửa vòng tay đầu, từ thông qua mạch tăng dần đến giá trị cực đại (khi \(\overrightarrow B \) vuông góc với mặt phẳng của mạch) thì ec < 0: chiều của suất điện động cảm ứng ngược với chiều của mạch.

- Trong nửa vòng quay cuối, từ thông qua mạch giảm dần từ giá trị cực đại xuống 0 thì ec > 0: chiều của suất điện động cảm ứng là chiều của mạch.

Vậy suất điện động cảm ứng trong mạch sẽ đổi chiều một lần trong 1/2 vòng quay.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài