Bài 3 trang 15 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 15 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Vôi sống sẽ giảm chấtt lượng, có khi không dùng được nữa nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên. Hãy giải thích tại sao. Biết không khí tự nhiên chứa nitơ, oxi, hơi nước, khí cacbonic,...

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải chi tiết

Vôi sống sẽ làm giảm chất lượng, có khi không dùng được nữa nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên vì:

\(\eqalign{
& CaO\, + C{O_2}\, \to \,CaC{O_3} \cr
& CaO\, + \,{H_2}O\, \to Ca{(OH)_2} \cr
& Ca{(OH)_2}\, + C{O_2}\, \to \,CaC{O_3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close