Bài 2 trang 20 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 20 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Nam thực hiện một thí nghiệm phản ứng hoá học hữu cơ. Theo lí thuyết, phản ứng này sinh ra sản phẩm phụ là hỗn hợp khí cacbonic và sunfurơ. Hỏi Nam đã làm thế nào để nhận biết sự có mặt của khí độc sunfurơ?

Lời giải chi tiết

Sục hỗn hợp khí vào ống nghiệm có chứa cánh hoa hồng, nếu cánh hoa hồng nhạt màu thì trong hỗn hợp khí mà có khí sunfuro vì có khí sunfuro có tính tẩy màu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close