Bài 3 trang 132 SGK Hóa học 10

Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về...

Quảng cáo

Đề bài

Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng,  về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (\(S_{\beta }\)) dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất vật lí của 2 dạng thù hình lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà (SGK, trang 129).

Lời giải chi tiết

Do lưu huỳnh tà phương (Sα) bền ở nhiệt độ dưới 95,5 \(^oC\) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ) nên ở nhiệt độ phòng ta có chuyển hóa sau: \({S_\beta } \to {S_\alpha }\)

Như vậy, khi để lưu huỳnh đơn tà (Sβ) dài ngày ở nhiệt độ phòng thì:

- Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần.

- Nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30. Lưu huỳnh
Quảng cáo
list
close
Gửi bài