Bài 3 trang 138 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là sai?

Lực Lo-ren-xơ

A. Vuông góc với từ trường.

B. Vuông góc với vận tốc.

C. Không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D. Phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có, 

+ Lực lo-ren-xơ tác dụng lên một hạt mang điện tích \(q_0\) chuyển động trong một từ trường \(\overrightarrow B \) có phương vuông góc với \(\overrightarrow v \) và \(\overrightarrow B \), chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái

+ Độ lớn lực Lo-ren-xơ \(f{\rm{ }} = {\rm{ }}{q_0}vBsin\alpha \)

=> Các phương án A, B, D - đúng

Phương án C - sai vì: Lực lo-ren-xơ  phụ thuộc vào hướng của từ trường.

=> Chọn phương án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 22. Lực Lo-ren-xơ
Gửi bài