Bài 3. Giới thiệu về carbohydrate trang 20, 21, 22 Hóa 12 Cánh diều

Glucose (C6(H2O)6), saccharose (C12(H2O)11) và tinh bột ([C6(H2O)5]m

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 20

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 20 SGK Hóa 12 Cánh diều

Glucose (C6(H2O)6), saccharose (C12(H2O)11) và tinh bột ([C6(H2O)5]m là những hợp chất carbohydrate. Nêu một số loại thực vật chứa những carbohydrate này. Cho biết một số điểm chung về thành phần và cấu tạo hóa học của carbohydrate trên.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức glucose và saccharose trong Hóa học 9

Lời giải chi tiết:

Một số loại thực vật có chứa carbohydrate là: quả chín, củ cải, đường thốt nốt,…

Đặc điểm chung đều chứa nhiều nhóm (H2O)

CH tr 21 CH1

Trả lời câu hỏi 1 trang 21 SGK Hóa 12 Cánh diều

Acetic acid có công thức phân tử C2H4O2 hay C2(H2O)2. Acetic acid có thuộc loại carbohydrate không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo hóa học của glucose

Lời giải chi tiết:

Acetic acid không thuộc loại carbohydrate. Vì cấu tạo của carbohydrate có nhiều nhóm – OH gắn vào carbon ở dạng mạch thẳng và mạch vòng

CH tr 21 CH2

Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Hóa 12 Cánh diều

Quan sát Hình 3.1 và Hình 3.2 cho biết vì sao nói glucose và fructose thuộc loại hợp chất polyhydroxyl carbonyl

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 3.1 và hình 3.2

Lời giải chi tiết:

Vì trong cấu tạo của glucose và fructose có chứa nhiều nhóm hydroxyl ( - OH )

CH tr 22 CH1

Trả lời câu hỏi 1 trang 22 SGK Hóa 12 Cánh diều

Quan sát hình 3.3 và hình 3.4, cho biết trong phân tử maltose, đơn vị glucose có khả năng mở vòng có đặc điểm gì khác so với đơn vị glucose còn lại.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 3.3 và hình 3.4

Lời giải chi tiết:

Đơn vị glucose có khả năng mở vòng vì còn nhóm – OH hemiacetal tự do so với đơn vị glucose còn lại

CH tr 22 CH2

Trả lời câu hỏi 2 trang 22 SGK Hóa 12 Cánh diều

Liên kết trong phân tử amylopectin có gì khác so với liên kết trong phân tử amylose?

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 3.5

Lời giải chi tiết:

Liên kết trong phân tử amylose: \(\alpha \)- 1,4 – glycoside

Liên kết trong phân tử amylopectin: \(\alpha \)- 1,4 – glycoside và \(\alpha \)- 1,6 – glycoside

Điều này dẫn đến phân tử amylopectin mạch phân nhánh, amylose dạng mạch thẳng

CH tr 23

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 23 SGK Hóa 12 Cánh diều

Trong nước ép mía có khoảng 15% saccharose theo khối lượng. Theo em, có thể dùng phương pháp nàp để tách saccharose từ nước ép mía? Phương pháp tách chất này dựa trên tính chất nào của saccharose?

Phương pháp giải:

Dựa vào độ tan khác nhau của chất trong dung dịch

Lời giải chi tiết:

Có thể sử dụng phương pháp kết tinh để thu được saccharose từ nước ép mía. Phương pháp này dựa vào độ tan khác nhau và độ tan thay đổi theo nhiệt độ.

CH tr 24

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 24 SGK Hóa 12 Cánh diều

Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ đường saccharose ở nước ta trong những năm gần đây và sản lượng đường tương ứng của Việt Nam. Kể tên một số vùng trồng mía đường tiêu biểu ở Việt Nam hiện nay.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tìm hiểu qua interner, sách, báo.

Lời giải chi tiết:

Saccharose được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất acetic acid, ethanol, thực phẩm, tráng gương,… vì vậy nhu cầu tiêu thụ lớn lượng đường saccharose. Sản lượng đường từ mía là 870.930 tấn trong năm 2022 – 2023

Một số vùng trồng mía tiêu biểu Việt Nam: Thanh Hóa, Phú Yên, Ninh Thuận,…

CH tr 26 BT1

Trả lời câu hỏi Bài tập 1 trang 26 SGK Hóa 12 Cánh diều

Trong các chất dưới đây, chất nào không được tạo thành chỉ từ các đơn vị glucose?

A. Maltose                              B. Saccharose                         C. Tinh bột                  D. Cellulose

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo của các chất thuộc hợp chất carbohydrate

Lời giải chi tiết:

Saccharose được cấu tạo từ glucose và fructose

CH tr 26 BT2

Trả lời câu hỏi Bài tập 2 trang 26 SGK Hóa 12 Cánh diều

Cho biết mỗi nhận xét dưới đây là đúng hay sai

(a) Glucose và fructose đều có công thức phân tử là C6H12O6

(b) Phân tử glucose và fructose đều có chứa nhóm chức hydroxy và nhóm chức carboxyl

(c) Ở dạng mạch hở, trong phân tử glucose có nhóm chứa aldehyde, còn trong phân tử fructose có nhóm chức ketone.

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm cấu tạo của carbohydrate

Lời giải chi tiết:

(a) đúng

(b) đúng

(c) đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close