Quảng cáo
 • Bài 1 trang 83

  Cho biết a // b, tìm các số đo x trong Hình 10.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 83

  Tìm các cặp đường thẳng song song trong Hình 11 và giải thích.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 83

  a) Cho tam giác ABC. Hãy nêu cách vẽ đường thẳng a đi qua đỉnh A và song song với BC, cách vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với AC. b) Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường thẳng b? Vì sao?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 83

  Tìm các góc có số đo bằng nhau của 2 tam giác ABC và DEC trong Hình 12

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 83

  Cho Hình 13 a) Vì sao m // n? b) Tính số đo x của góc ABD

  Xem chi tiết