Bài 29 trang 31 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 29 trang 31 VBT toán 9 tập 2. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế gia trị giá tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8%...

Quảng cáo

Đề bài

Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế gia trị giá tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Chú ý rằng:

Nếu giá ban đầu của sản phẩm là \(x\) đồng và chịu thuế VAT \(a\% \) thì giá của sản phẩm lúc này là \((100 + a)\% .x\) (đồng)

Lời giải chi tiết

Giả sử khi không kể thuế VAT, người đó phải trả \(x\) triệu đồng cho loại hàng thứ nhất, \(y\) triệu đồng cho loại hàng thứ hai. (điều kiện là: \(x;y > 0\))

Khi đó, số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất, kể cả thuế VAT \(10\% \) là \(\left( {100 + 10\% } \right)x = 1,1x\) triệu đồng.

Và số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai, kể cả thuế VAT \(8\% \) là \(\left( {100 + 8\% } \right)y = 1,08y\) triệu đồng.

Ta có phương trình \(1,1x + 1,08y = 2,17\)  

Khi thuế  VAT là \(9\% \) cho cả hai loại hàng thì số tiền phải trả là 2,18 triệu đồng nên ta có phương trình \(1,09x + 1,09y = 2,18\) 

Ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}1,1x + 1,08y = 2,17\\1,09x + 1,09y = 2,18\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}1,1x + 1,08y = 2,17\\x + y = 2\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2 - y\\1,1\left( {2 - y} \right) + 1,08y = 2,17\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2 - y\\0,02y = 0,03\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 1,5\\x = 0,5\end{array} \right.\,\,\left( {TM} \right)\)

Trả lời: Vậy khi không kể thuế VAT, người đó phải trả \(0,5\) triệu đồng cho loại hàng thứ nhất, \(1,5\) triệu đồng cho loại hàng thứ hai.

Loigiaihay.com

 • Bài 28 trang 30 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 28 trang 30 VBT toán 9 tập 2. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn ...

 • Bài 27 trang 29 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 27 trang 29 VBT toán 9 tập 2. Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau bắp cải. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số rau cải bắp. Lan tính rằng: nếu tăng thêm 8 luống rau nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây...

 • Bài 26 trang 28 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 26 trang 28 VBT toán 9 tập 2. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ ...

 • Bài 25 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 25 trang 27 VBT toán 9 tập 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau ...

 • Bài 24 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 24 trang 27 VBT toán 9 tập 2. Tính dộ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông , biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 dm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 36 cm2. Và mếu một cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích tam giác giảm đi 26 cm2...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close