Quảng cáo
 • pic

  Bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 trang 67,68 SBT Vật lí 10

  Giải bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 trang 67,68 sách bài tập vật lý 10. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?

 • pic

  Bài 29.6,29.7,29.8,29.99,29.10 trang 68,69 SBT Vật lí 10

  Giải bài 29.6,29.7,29.8,29.99,29.10 trang 68,69 sách bài tập vật lý 10. Người ta điều chế khí hiđrô và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm, ở nhiệt độ 20°C. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 29.11, 29.12, 29.13 trang 69 SBT Vật lí 10

  Giải bài 29.11, 29.12, 29.13 trang 69 sách bài tập vật lý 10. Ớ chính giữa một ống thuỷ tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài L = 100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thuỷ ngân dài h = 20 cm. Trong ống có không khí.