Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Sư tử xuất quân

  Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn thế nào? Đánh dấu tích vào ô thích hợp. Sư tử giao việc rất phù hợp với đặc điểm của thần dân. Nếu được chọn một tên khác cho bài thơ, em sẽ chọn tên nào? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em thích. Nối đúng. Đặt dấu phẩy bào những chỗ phù hợp trong câu sau.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Động vật "bế" con thế nào?

  Viết tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi. Những con vật nào “cõng” hoặc “địu” con bằng lưng, băng chiếc túi da ở bụng? Viết tên con vậy đó và đánh dấu tích vào ô thích hợp. Những con vật nhỏ nào không được tha, “địu” hay “cõng” mà phải tự đi theo mẹ? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Dựa vào thông tin từ bài Động vật “bế” con thế nào?, hãy lập bảng sau. Dựa vào những điều đã quan sát và trao đổi với bạn ở tiết học trước, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về đồ vật,

  Xem lời giải
 • Quảng cáo