Quảng cáo
  • pic

    Bài 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 trang 50 SBT Vật lí 10

    Giải bài 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 trang 50 sách bài tập vật lý 10. Một ngẫu lực (F, F') tác dụng vào một thanh cứng như hình 22.1. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu ?