Bài 2 trang 89 SGK Hóa học 10

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

Quảng cáo

Đề bài

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

A. Phản ứng hoá hợp                        

B. Phản ứng phân hủy

C. Phản ứng thế trong hoá vô cơ       

D. Phản ứng trao đổi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết Phản ứng oxi hóa - khử tại đây

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close