Bài 3 trang 89 SGK Hóa học 10

Cho phản ứng

Quảng cáo

Đề bài

Cho phản ứng : M2Ox + HN03 —> M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc  loại phản ứng oxi hoá - khử ?

A. x = 1    B.     x = 2      C.x = 1 hoặc x = 2             D. x = 3

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để phản ứng không là phản ứng oxi hóa khử khi số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng không thay đổi

Lời giải chi tiết

Vì x = 3 thì số oxi hóa của M trước và sau phản ứng không thay đổi vẫn là +3

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close