Bài 2 trang 73 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm :

a) \({4 \over 5}\) của 25 m

b) 0,75 của 80 kg

c) \({3 \over 2}\) của \({1 \over 2}\) giờ.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(a){4 \over 5}\)  của 25m bằng \({4 \over 5}.25 = 20(m).\)

b)0,75 của 80kg bằng: 0,75.80 = 60 (kg).

\(c){3 \over 2}\)  của \({1 \over 2}\)  giờ bằng: \({3 \over 2}.{1 \over 2} = {3 \over 4}\)  (giờ).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close