Bài 7 trang 73 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Chuyển mỗi câu sau thành phép tính rồi thực hiện phép tính đó :

Quảng cáo

Đề bài

Chuyển mỗi câu sau thành phép tính rồi thực hiện phép tính đó :

a) \({2 \over 7}\)của 49

b) \({3 \over 5}\) của -25

c) \(\left( { - {{20} \over 9}} \right)\) của -450.

d) Bảy phần mười một của hai mươi hai.

e) Năm phần sáu của âm ba mươi sáu.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(a){2 \over 7}\)  của 49 bằng: \({2 \over 7}.49 = 14.\)

\(b){3 \over 5}\)  của -36 bằng: \({3 \over 5}.( - 25) =  - 15.\)

\(c)\left( { - {{20} \over 9}} \right)\)  của -450 bằng: \({{ - 20} \over 9}.( - 450) = 1000.\)

\(d){7 \over {11}}\)  của 22 bằng: \({7 \over {11}}.22 = 14.\)

\(e){5 \over 6}\)  của -36 bằng: \({5 \over 6}.( - 36) =  - 30.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close