Bài 5 trang 73 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm nhiều cách nhất để tính

Quảng cáo

Đề bài

Tìm nhiều cách nhất để tính \({3 \over 5}\) của 40.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cách 1: \({3 \over 5}\)  của 40 bằng \({3 \over 5}.40 = {{3.40} \over 5} = 24.\)

Cách 2: \({3 \over 5}\)  của 40 bằng (3.40) : 5 = 120 : 5 = 24.

Cách 3: \({3 \over 5}\)  của 40 bằng (40:5).3 = 8.3 = 24.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close