Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhầ đến trường

Quảng cáo

Đề bài

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong \(10\) ngày. Kết quả thu được ở bảng 4:

 

a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

 

Lời giải chi tiết

a) - Dấu hiệu của An quan tâm là: Thời gian đi từ nhà đến trường.

    - Dấu hiệu trên có \(10\) giá trị.

b) Trong dãy giá trị của dấu hiệu có \(5\) giá trị khác nhau.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 17, 18, 19, 20, 21. 

    Giá trị \(17\) có tần số là \(1\).

    Giá trị \(18\) có tần số là \(3\).

    Giá trị \(19\) có tần số là \(3\).

    Giá trị \(20\) có tần số là \(2\).

    Giá trị \(21\) có tần số là \(1\).

Loigiaihay.com

 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close