Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 2

Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7

Quảng cáo

Đề bài

Thời gian chạy \(50\) mét của các học sinh trong một lớp \(7\) được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng \(5\) và \(6\): 

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng).

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng).

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu chung cần tìm ở cả hai bảng: Thời gian chạy hết \(50\) mét của mỗi học sinh.

b)  Bảng \(5\):                

Số giá trị là: \(20\)   

Số giá trị khác nhau là: \(5\)     

      Bảng \(6\):                            

Số giá trị là: \(20\)

Số giá trị khác nhau là: \(4\).

c) Bảng \(5\):                                                    

Giá trị \(8,3\) có tần số \(2\).   

Giá trị \(8,4\) có tần số \(3\).  

Giá trị \(8,5\) có tần số \(8\).   

Giá trị \(8,7\) có tần số \(5\).   

Giá trị \(8,8\) có tần số \(2\).

     Bảng \(6\):

Giá trị \(8,7\) có tần số \(3\).

Giá trị \(9,0\) có tần số \(5\).

Giá trị \(9,2\) có tần số \(7\).

Giá trị \(9,3\) có tần số \(5\).

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close