Bài 4 trang 9 SGK Toán 7 tập 2

Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :

Quảng cáo

Đề bài

Chọn \(30\) hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng \(7\) (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :

 

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó. 

Lời giải chi tiết

a)

- Dấu hiệu cần tìm là: Khối lượng chè trong từng hộp.

- Số các giá trị: \(30\).

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: \(5\)

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 98, 99, 100, 101, 102. 

Giá trị \(98\) có tần số là: \(3\);

Giá trị \(99\) có tần số là: \(4\);

Giá trị \(100\) có tần số là: \(16\);

Giá trị \(101\) có tần số là: \(4\);

Giá trị \(102\) có tần số là: \(3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close