Bài 2 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì số đỉnh phải là số chẵn.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì số đỉnh phải là số chẵn.

Lời giải chi tiết

Gọi số cạnh của khối đa diện là \(C\), số đỉnh là \(Đ\).

Vì mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh nên Đ đỉnh có 3Đ cạnh

Mỗi cạnh có \(2\) đỉnh nên C cạnh có 2C cạnh.

Do đó \(3Đ = 2C\) nên \(Đ\) là số chẵn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close