Bài 2 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm a để đồ thị hàm số y = ax +1 đi qua điểm

Quảng cáo

Đề bài

Tìm a để đồ thị hàm số \(y = ax +1\) đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right)\). Vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A\left( {m;n} \right)\) nên ta thay \(x = m;y = n\)  vào hàm số đã cho ta tìm được b.

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = ax + b\)với trục tung là \(A\left( {0;b} \right)\)  và trục hoành \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) .

Đồ thị hàm số cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số \(y = ax + 1\) đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right)\) nên thay \(x = 1;y = 0\) vào hàm số \(y = ax + 1\) ta được:

\(0 = a.1 + 1 \Rightarrow a =  - 1\)

Vậy \(a =  - 1 \Rightarrow y =  - x + 1\)

Bảng giá trị

x

0

1

y

1

0

Vậy đồ thị hàm số \(y =  - x + 1\) là đường thẳng đi qua 2 điểm \(A\left( {0;1} \right);\,B\left( {1;0} \right)\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close