Bài 2 trang 59 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết sản phẩm tạo ra từ quá trình lên men giấm từ rượu.

Quảng cáo

Đề bài

Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết sản phẩm tạo ra từ quá trình lên men giấm từ rượu.

Lời giải chi tiết

Lấy mẩu giấy quỳ tím nhúng vào dung dịch giấm, giấy quì tím hóa hồng chứng tỏ dung dịch giấm có axit axetic.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close