Bài 2 trang 165 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn phương án đúng.

Một khung dây phằng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. Giảm cảm ứng từ đi 2 lần và tăng cường độ dòng điện trong khung lên 4 lần thì momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung sẽ tăng lên

A.2 lần.                  B. 4 lần.                 

C. 6 lần.                 D. 8 lần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng biểu thức tính momen: \(M=BISsin\theta\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(M=BISsin\theta\)

Khi B giảm 2 lần, I tăng 4 lần 

=> Momen tăng 2 lần

=> Chọn phương án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài