Bài 1 trang 165 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu sai.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu sai.

Momen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều

A. tỉ lệ với. diện tích của khung.

B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.

C. phụ thuộc cường độ dòng điện trong khung.

D. tỉ lệ với cảm ứng từ.

Lời giải chi tiết

B - sai vì: Khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ thì góc \(\begin{array}{l}\theta  = \widehat {\overrightarrow B ,\overrightarrow n } = {0^0}\\ \Rightarrow \sin \theta  = 0\\ \Rightarrow M = 0\end{array}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài