Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho \(X \in x,Y \in y\) và \(Z \not\in z\).

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close