Bài 2 trang 132 SGK Hóa học 10

Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

Quảng cáo

Đề bài

Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa là những chất có số oxi hóa trung gian vừa có khả năng nhường và nhận electron.

Lời giải chi tiết

A. \(O_3\) chỉ có tính oxi hóa \( \to\) loại

C. Na chỉ có tính khử, \(F_2\) chỉ có tính oxi hóa \( \to\) loại

D. \(O_2\) chỉ có tính oxi hóa, Ca chỉ có tính khử \( \to\) loại

Đáp án B

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30. Lưu huỳnh
Quảng cáo
list
close
Gửi bài