Bài 2 trang 122 SGK Đại số 10

Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán...

Quảng cáo

Đề bài

Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán của hai lớp \(10A, 10B\) người ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi môn Toán theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

      Điểm thi của lớp \(10A\)

Điểm thi của lớp \(10B\)

Tính các số trung bình cộng của hai bảng phân bố ở trên và nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của 2 lớp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính số trung bình cộng với bảng phân bố tần số ghép lớp: \(\overline x  = \dfrac{{{c_1}{n_1} + {c_2}{c_2} + ...... + {c_n}{n_n}}}{N}.\)

Lời giải chi tiết

Số trung bình điểm thi môn Toán lớp \(10A\):

\(\overline{x}=\dfrac{1}{50}.(2\times 1 + 4\times 3 + 12\times 5 \)\(+ 28\times 7 + 4\times 9) = 6,12\)

Số trung bình điểm thi môn Toán lớp \(10B\):

\(\overline{x}=\dfrac{1}{51} .(4\times 1 + 10\times 3 + 18\times 5 \)\(+ 14\times 7 + 5\times 9) = 5,24\).

Qua so sánh hai số trung bình có thể thấy kết quả học Toán lớp \(10A\) tốt hơn lớp \(10B\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close