Bài 2 trang 119 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 119 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự có độ hoạt động hoá học tăng dần là:

A. Flo, oxi, clo.                                    

B. Clo, oxi, flo.   

C. Oxi, clo, flo. 

D Clo, flo, oxi.

Lời giải chi tiết

Độ hoạt động hóa học của phi kim tăng dần là O2, Cl2 và F2

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close