Bài 2 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập So sánh số đo của góc nhọn, góc vuông, góc tù.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh số đo của góc nhọn, góc vuông, góc tù.

Lời giải chi tiết

Góc vuông là góc có số đo bằng \({90^0}.\)

Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông.

Góc tù là góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt.

Do đó góc nhọn < góc vuông < góc tù.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close