Bài 5 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho góc xOy có số đo

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc xOy có số đo là \({80^o}\). Nêu cách vẽ tia phân giác của góc ấy.

Lời giải chi tiết

 

Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Ta có: \(\widehat {xOt} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{80}^0}} \over 2} = {40^0}.\)

Do đó cách vẽ tia Ot như sau:

Trên một nửa mặt phẳng bờ Ox có chứa tia Oy vẽ tia Ot sao cho: \(\widehat {xOt} = {30^0}.\)

Khi đó Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close