Bài 3 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm số đo của góc phụ với góc có số đo

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số đo của góc phụ với góc có số đo là \({65^o}\).

Lời giải chi tiết

Tổng số đo của hai góc phụ nhau bằng 900.

Nên số đo của góc phụ với góc có số đo là 650 bằng: \({90^0} - {65^0} = {25^0}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close