Bài 2 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái cây cao 6 m đang có bóng dài 3,2 m. Tính góc hợp bởi tia nắng với thân cây.

Quảng cáo

Đề bài

 

Một cái cây cao 6 m đang có bóng dài 3,2 m. Tính góc hợp bởi tia nắng với thân cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng giác trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

Gọi góc hợp bởi tia nắng với thân cây là x

\( \Rightarrow \tan x = \dfrac{{3,2}}{6} \Rightarrow x \approx {28^o}4'\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close