Bài 6 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người có mắt cách mặt đất 1,5 m, đứng cách thân một cái quạt gió 16 m nhìn thấy tâm của

Quảng cáo

Đề bài

 

Một người có mắt cách mặt đất 1,5 m, đứng cách thân một cái quạt gió 16 m nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng \(56,{5^o}\). Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức ở Hoạt động 3 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất là \(h = 1,5 + 16.\tan 56,{5^o} \approx 25,67\) m

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close