Bài 3 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người đứng cách nơi thả khinh khí cầu 800 m nhìn thấy nó với góc nghiêng

Quảng cáo

Đề bài

 

Một người đứng cách nơi thả khinh khí cầu 800 m nhìn thấy nó với góc nghiêng \({38^o}\). Tính độ cao của khinh khí cầu. Cho biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là 1,5 m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức ở Hoạt động 3 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Lời giải chi tiết

Độ cao của khinh khí cầu là \(h = 1,5 + 800.\tan {38^o} \approx 626,53\) mét

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close