Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Tiếng võng kêu

  Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? Gạch dưới những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu. Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối? Tìm và viết lại những từ ngữ. Đặt câu với 1 từ tìm được ở bài tập 1.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Câu chuyện bó đũa

  Thấy các con không hòa thuận, người cha gọi họ đến, bảo họ làm gì? Vì sao không có người con nào bẻ gãy được bó đũa. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con điều gì? Các dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì? Đặt thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu in nghiêng. Viết tin nhắn theo 1 trong 2 đề. Viết một đoạn văn kể về 1 việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh, chị) của em hoặc viết vài dòng thơ tặng em bé (anh, chị).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài