Quảng cáo
 • pic

  Trả bài tập làm văn số 3

  Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3 - chi tiết giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

 • pic

  Muốn làm thằng Cuội

  Soạn bài Muốn làm thằng Cuội trang 155 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 3: Phân tích hình ảnh cuối bài thơ: Tựa nhau trông xuống thế gian cười. Em hiểu cái cười ở đây có ý nghĩa gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

  Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt trang 157 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1. b. Tìm trong ca dao Việt Nam hai ví dụ về biện pháp tu từ nói quá hoặc nói giảm nói tránh.

Gửi bài Gửi bài