Bài 14 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một con đò dọc đưa khách đi từ đầu nguồn đến cuối nguồn, nghỉ 30 phút để đón khách rồi quay

Quảng cáo

Đề bài

Một con đò dọc đưa khách đi từ đầu nguồn đến cuối nguồn, nghỉ 30 phút để đón khách rồi quay lại đầu nguồn, tổng thời gian đi và về là 4h 30 phút. Hãy tính tốc độ của con đò khi nước yên lặng, biết tốc độ của nước chảy là 5 km/giờ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1:

1. Lập phương trình, chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn

2. Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

3. Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu với điều kiện và kết luận bài toán.

Lời giải chi tiết

Gọi tốc độ của cọn đò khi nước yên lặng là: x (km/h) (x > 5)

Tốc độ của con đò khi đi xuôi từ đầu nguồn đến cuối nguồn là: x + 5 (km/h)

Tốc độ của con đò khi đi ngược từ cuối nguồn về đầu nguồn là: x – 5 (km/ h)

Thời gian của con đò khi đi xuôi dòng là:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Gửi bài