Bài 14 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ đường tròn (O ; 3 cm) với AB là đường kính. Vẽ dây AM = 2 cm. Hãy dùng thước đo góc để tìm số đo của góc AMB.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đường tròn (O ; 3 cm) với AB là đường kính. Vẽ dây AM = 2 cm. Hãy dùng thước đo góc để tìm số đo của góc AMB.

Lời giải chi tiết

 

Vẽ tâm O.

Dùng compa với độ mở 3cm sao cho một mũi nhọn trùng với tâm O, vẽ đường tròn (O; 3cm).

Lấy điểm A trên đường tròn, kéo dài AO cắt đường tròn tại B, ta có: AB là đường kính của (O; 3m).

Dùng compa với độ mở 2cm sao cho mũi nhọn trùng với điểm A, vẽ cung tròn (A; 2cm) cắt đường tròn (O; 3cm) tại điểm M.

Dùng thước đo góc ta có số đo của góc AMB bằng 900.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close