Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Bà nội, bà ngoại

  Bài thơ là lời của ai nói về ai? Gạch chân những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu. Mỗi câu thơ dưới đây nói lên tình cảm gì của cháu đối với hai bà? Nối đúng. Tìm và viết lại các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong 1 khổ thơ. Đặt các dấu phẩu vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Vầng trăng của ngoại

  Hằng ngày, ba ông cháu My làm gì? Quầng sáng My nhìn thấy khi tỉnh giấc là gì? Đặt 1 câu nói về tình cảm của ông với hai cháu thể hiện qua câu chuyện trên. Dùng từ chỉ đặc điểm, nêu nhận xét của em về câu nói của bạn My: “Ngoại ơi, hóa ra đó là vầng trăng của ngoại!” Dựa vào những điều vừa kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài