Bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2. Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày 2 cm,

Quảng cáo

Đề bài

Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày \(2 cm,\) đáy của nó là hình vuông có cạnh \(5cm.\) Đường kính của mũi khoan là \(8mm.\) Hỏi thể tích phần còn lại của tấm kim loại là bao nhiêu? 

                    

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hình trụ có các kích thước: chiều cao là \(h,\) bán kính đáy là \(r.\) Thì thể tích của hình trụ: \(V=Sh=\pi r^2 h.\)

Thể tích hình hộp chữ nhật có 3 kích thước \(a;b;c\) là \(V=abc.\)

Lời giải chi tiết

Bán kính đáy của hình trụ (lỗ khoan) \(4mm\). Tấm kim loại dày \(2cm\) ( \(=20mm\)) chính là chiều cao của hình trụ. Thể tích một lỗ khoan hình trụ là:

\({V_1} = π.4^2.20 ≈ 1005\) \((mm^3)=1,005 \,cm^3.\) 

Thể tích của bốn lỗ khoan là \({V_4}  = 4{V_1}≈ 4,02\) (\(cm^3\)).

Thể tích của tấm kim loại là: \(V = 5.5.2 = 50\) (\(cm^3.\))

Vậy thể tích phần còn lại của tấm kim loại là: \( V'=V-V_4=50-4,02=45,98 \, cm^3.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài