Quảng cáo
 • pic

  Bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 32 SBT Vật lí 10

  Giải bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 32 sách bài tập vật lý 10. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

 • pic

  Bài 13.5, 13.6, 13.7 trang 33 SBT Vật lí 10

  Giải bài 13.5, 13.6, 13.7 trang 33 sách bài tập vật lý 10. Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một thùng hàng chuyển động thảng trên sàn nhà. Thùng hàng có khối lượng 120 kg. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là µt = 0,2. Hỏi gia tốc của thùng bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 13.8, 13.9, 13.10 trang 33 SBT Vật lí 10

  Giải bài 13.8, 13.9, 13.10 trang 33 sách bài tập vật lý 10. Đặt một vật lên mặt bàn nằm ngang rồi tác dụng vào vật một lực theo phương ngang, ta thấy vật không chuyển động. Hãy giải thích tại sao.