Bài 12 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tích của hai số tự nhiên lớn hơn tổng của chúng là 7. Tìm hai số đó.

Quảng cáo

Đề bài

Tích của hai số tự nhiên lớn hơn tổng của chúng là 7. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1:

1. Lập phương trình, chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn

2. Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

3. Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu với điều kiện và kết luận bài toán.

Lời giải chi tiết

Gọi số tự nhiên thứ nhất là: a (\(a \in\mathbb N\) )

Số tự nhiên thứ hai là: \(a + 1\)

Tích của hai số tự nhiên là: \(a. (a + 1)\)

Tổng của hai số tự nhiên là: \(a + a + 1 = 2a + 1\)

Do tích của hai số lớn hơn tổng của hai số là 7 nên ta có phương trình:

\(\begin{array}{l}a\left( {a + 1} \right) - \left( {2a + 1} \right) = 7\\ \Leftrightarrow {a^2} + a - 2a - 1 - 7 = 0\\ \Leftrightarrow {a^2} - a - 8 = 0\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close