Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Sông quê

  Những từ ngữ, hình ảnh nào cho biết bài thơ tả cảnh một vùng quê. Gạch dưới những từ ngữ cho thấy hình ảnh yên bình của dòng sông quê hương. Những âm thanh nào đem lại không khí vui tươi, ấm áp cho dòng sông. Bài thơ thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với dòng sông quê hương như thế nào.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Hương làng

  Mỗi khi đi trong làng, tác giả cảm nhận được điều gì. Tìm những từ ngữ trong bài văn tả hương thơm của hoa, lá và nối chúng với từ ngữ chỉ hoa, lá đó. Ngày mùa, làng quê tác giả còn có những hương thơm đặc biệt nào? Nối đúng. Theo em, vì sao bài văn có tên là Hương làng. Đọc câu sau và viết từ ngữ phù hợp vào bảng so sánh ở bên dưới.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài viết 2: Viết thư thăm bạn

  Đọc thư thăm bạn, nối đúng. Hãy đóng vai bạn Hà, viết một bức thư trả lời Quỳnh Ngọc.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 3: Làng em

  Làng quê của bạn nhỏ ở đâu. Làng quê của bạn nhỏ đã đổi thay như thế nào so với trước kia. Ngôi trường mới được bạn nhỏ miêu tả như thế nào. Hai dòng thơ cuối thể hiện điều gì. Viết từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm trong câu thơ sau. Nối đúng để được các cặp từ có nghĩa trái ngược nhau.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 4: Phép màu trên sa mạc

  Nối từ ngữ bên A với nghĩa phù hợp ở bên B. Người dân I-xra-en đã biến sa mạc thành đồng ruộng xanh tốt bằng cách nào. Các trang trại thủy sản của I-xra-en được lập ra ở đâu. Nhờ đâu mà người I-xra-en đã làm nên “phép mầu trên sa mạc”? Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì.

  Xem lời giải
 • Góc sáng tạo: Thư gửi người thân

  Viết một bức thư gửi người thân (ông, bà, cô, chú, bác, dì, cậu,...). Tập ghi phong bì thư.

  Xem lời giải