Bài 11 trang 85 SGK Vật lí 11

Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10μm

Quảng cáo

Đề bài

Người ta muốn bóc một lớp đồng dày \(d = 10 μm\) trên một bản đồng diện tích \(S = 1cm^2\) bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là \(0,010 A\). Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khối lượng riêng là \(\rho = 8 900 kg/m^3\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Khối lượng:

\(m = ρV\) (\(ρ\) là khối lượng riêng)

+ Khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực khi điện phân: \(m = \displaystyle{1 \over {96500}}.{A \over n}It\)

(A là khối lượng mol nguyên tử của chất; n là hoá trị của nguyên tố tạo ra ion)

Lời giải chi tiết

Đổi đơn vị: \(d = 10\mu m = {10.10^{ - 6}}m\) ; \(S = 1c{m^2} = {10^{ - 4}}{m^2}\)  

Khối lượng đồng phải bóc đi là:

\(m = \rho V = \rho Sd = {8900.1.10^{ - 4}}{.10.10^{ - 6}} \)

\(= {8,9.10^{ - 6}}kg\)

Theo công thức Fa - ra - đây:

\(m = \displaystyle{1 \over {96500}}.{A \over n}It \Rightarrow t = {{96500.m.n} \over {A.I}}\)

Với \(A = 64g = 6,4.10^{-2}kg; n = 2; I = 10^{-2} A\)

\( \Rightarrow t = \displaystyle{{{{8,9.10}^{ - 6}}.96500.2} \over {{{6,4.10}^{ - 2}}{{.10}^{ - 2}}}} = 2683,9s\) = 44,73 phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài