Bài 11 trang 190 SGK Vật lí 11

Giải bài 11 trang 190 SGK Vật lí 11. Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp. Tính tiêu cự của kính.

Quảng cáo

Đề bài

Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp.

a) Tính tiêu cự của kính.

b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tiêu cự của kính: \(f = {1 \over D}\)

+ Công thức thấu kính:

- Vị trí ảnh: \({1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over f}\)

- Số phóng đại: \(k =  - {{d'} \over d}\)

Lời giải chi tiết

a) Tiêu cự của kính: \(f = {1 \over D} = {1 \over { - 5}} =  - 0,2m =  - 20cm\)

b) d = 30cm.

+ Vị trí ảnh: \({1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over f} \Rightarrow d' = {{df} \over {d - f}} = {{30.\left( { - 20} \right)} \over {30 - \left( { - 20} \right)}} =  - 12cm\)

+ Số phóng đại: \(k =  - {{d'} \over d} =  - {{ - 12} \over {30}} = {2 \over 5} = 0,4\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 29. Thấu kính mỏng
Gửi bài