Quảng cáo
 • pic

  Bài 11.1 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.1 trang 29 SBT Vật Lí 11. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.1, trong đó nguồn điện có suất điện động

 • pic

  Bài 11.2 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.2 trang 29 SBT Vật Lí 11. Một dây hợp kim có điện trở là R = 5 Ω được mắc vào hai cực của một pin

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11.3 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.3 trang 29 SBT Vật Lí 11. Cho một nguồn điện có suất điện động E= 24 V và điện trở trong r = 6 Ω.

 • pic

  Bài 11.6 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.6 trang 29 SBT Vật Lí 11. Có N1 bóng đèn cùng loại 3 V - 3 W và N2 nguồn điện có cùng suất điện động

 • pic

  Bài 11.5 trang 30 SBT Vật lí 11

  Giải bài 11.5 trang 30 SBT Vật lí 11. Cho một nguồn điện có suất điện động E=24V và điện trở trong r=6

 • pic

  Bài 11.6 trang 30 SBT Vật lí 11

  Giải bài 11.6 trang 30 SBT Vật lí 11. Có N_1 bóng đèn cùng loại 3V-3W và N_2 nguồn điện có cùng suất điện động E=4V và điện trở trong r_0=1 Omega

Gửi bài