Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Có chuyện này

  Em hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là gì? Khổ thơ 1 còn nói đến những sự vật nào khác? Khổ thơ 2 nhắc đến “những phép biến kì diệu” nào? Em cần làm gì để khi lớn lên sẽ thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy?Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Ươm mầm

  Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ đâu? Rô-linh đã làm gì để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe? Ở trường phổ thông, Rô-linh là học sinh như thế nào? Nếu em là cô bé Di, em sẽ nói thế nào để khen chị kể chuyện hay? Nếu là người chị, em sẽ đáp lại lời khen thế nào? Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) tả một đồ vật em yêu thích.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài