Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Bài hát tới trường

  Các bạn hỏi nhau những gì trên đường? Em hiểu câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ” như thế nào? Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào? Các từ miêu tả đặc điểm nói trên (sạch sẽ, trong xanh) trả lời cho câu hỏi nào? Nối các từ ngữ vào nhóm phù hợp.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Đến trường

  Theo em, mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì? Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé nói gì? Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học? Đặt dấu phẩu vào chỗ thích hợp trong các câu sau. Đọc lại đoạn cuối câu chuyện Đến trường và cho biết. Dựa vào những điều vừa kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) vè một ngày đi học của em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài